Thuyết Pháp Thích Phước Tiến 2015 – Kinh Di Giáo Phần 11

Bài Thuyết Pháp Thầy Thích Phước Tiến về Kinh Di Giáo dành cho quý phật tử đã có thời gian tu tập lâu, chuyên sau về phật pháp.
Bộ kinh cuối cùng được viết trước khi đức phật nhập niết bàn. Qua lời thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về lời giảng của đức Phật.
Hãy cùng lắng nghe và theo dõi các bài Thuyết Pháp của Thầy Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật.