Thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến 2015 – Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác.

Bài Thuyết Pháp Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác, do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng. Mỗi cá thể chúng ta đều có những tính cách, phẩm chất thuộc về bản năng hoặc tự nhiên. Và theo Đại Đức Thích Phước Tiến để thay đổi những thứ trên gần như là việc KHÔNG THỂ. Nếu bạn đang cố gắng thay đổi ai đó nhưng người đó lại không muốn thay đổi. Đó là khi bạn đang lao vào cuộc chiến vô nghĩa. Bạn mạo hiểm năng lượng, tinh thần, sức lực của mình để làm một việc vô nghĩa. Qua bài giảng Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác, Thầy Thích Phước Tiến giải thích cho chúng ta hiểu vì sao chúng ta không nên cố gắng thay đổi người khác.
Hãy lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến
Nam Mô A DI Đà Phật.