Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến eng sub – Cô Đơn

Đại Đức Thích Phước Tiến, chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp nhân dịp một ngày khóa tu an lạc. Tất cả chúng ta, ai cũng đã từng trải qua cảm giác cô đơn, nhiều ít và qua như thế nào là tùy phương hướng, cách giải quyết của từng người. Cô đơn là một phần của chúng ta và nó như một cuộc sống gắn liền không thể tách rời.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân