Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay

Đại Đức Thích Phước Tiến, Chụ trì Tu Viện Tường Vân thuyết pháp về chữ hiếu của người việt ngày này đối với thực trạng của xã hội, các mối quan hệ của gia đình giữa cha mẹ và con cái bị xa cách, có nhiều tệ nạn, có nhiều vụ án thiếu luân thường đạo lí. Đạo Đức trong việc hiếu thảo là để đầu trong tất cả loại muôn hạnh.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân