Thuyết Giảng Phật Pháp Thích Phước Tiến – Báo Ân Phật

Đức phật đi tu là vì tất cả chốn sinh trong đó có chúng ta, như vậy chúng ta phải nhớ ơn phật. Bài thuyết pháp của thầy xoay quanh chủ đề báo ơn phật và bổn phận của người phật tử đối với bản thân, đối với chôn sinh. Để tiếp nhận lời dạy của đức phật là rất khó, tuy nhiên tự bản thân người con phật phải cố gắng làm được để an hưởng phúc lạc.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết giảng phật pháp Thích Phước tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật