Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến – Thức Ăn Của Tâm

Bài pháp thoại do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày 09/10/2015 (nhằm ngày 27/08/Ất Mùi)