Pháp thoại Thiền Là Gì ? do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 78 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 21/05/2017 (26/04/Đinh Dậu)