Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu

Đây là hai loại hình cầu cúng. Kỳ an, kỳ siêu là mong ước là bái vọng, cầu an cho những người còn sống, và cầu siêu là cầu cúng cho người chết, mong cho người chết cũng ra đi vui vẻ như lúc đang sống, được giải thoát về cực lạc. Thầy sẽ chia sẻ rõ hơn về 2 hình thức cầu cúng này
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
Nam Mô A Di Đà Phật