Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Tư Duy Về Bốn Loại Thức Ăn (KT42)

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân dịp khóa tu một ngày an lạc tại Tu Viện Tường Vân. Thầy chia sẻ và hướng dẫn cách tư duy về bốn loại thức ăn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Nam Mô A DI Đà Phật
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học