Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Triết Lý Nhân Quả

Nhân quả là một từ không qua lạ lùng với những người con phật. Bản thân luật nhân quả đơn thuần là một sự vay trả nhưng đó là một bài học nhắc nhở chúng ta phải sống tốt, sống lương thiện để không phải mắc phải quy luật ói ăm này.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp.