Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Suy Ngẫm Về Cái Chết (KT43)

Thầy Thích Phước Tiến thuyết Pháp tại Tu Viện Tường Vân. Đời người vô thường, cái cuối cùng đem theo được của cuộc đời chỉ là đám tro tàng, ai sinh ra rồi cũng phải chết đi.
Cái quan trọng là làm sao khi còn sống hãy sống cho đẹp một kiếp người, không sân si, không tham lam, không mù quáng
Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp cho quý phật tử suy ngẫm về cái chết, chết là sự bắt đầu cho cuộc đời mới.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến.