Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Phật Pháp Vấn Đáp 25

Đại Đức Thích Phước Tiến giải thích nhiều câu hỏi, thắc mắc của các phật tử gần xa trong kỳ phật pháp vấn đáp lần thứ 25. Quý vị sẽ được giải đáp nhiều câu hỏi, về viêc tu tập.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp của thầy Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật