Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Phật Pháp Vấn Đáp 20

Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ giải đáp các thắc mắc của quý phật tử về các vấn đề liên quan đến phật pháp hoặc là các khía cạnh của cuộc sống ( thờ cúng, gia đình, công việc, tu tập…).
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến Thuyết pháp để có thể nhận thức rõ hơn về đạo phật
Nam Mô A Di Đà Phật