Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Phật Pháp Vấn Đáp 19

Đại Đức Thích Phước Tiến sẽ giải đáp các thắc mắc của quý phật tử về các vấn đề liên quan đến phật pháp hoặc là các khía cạnh của cuộc sống. Thầy tán thán và khích lệ tinh thần tu học của cư sĩ đến chùa. Nhiều câu hỏi khá hay và thú vị.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến Thuyết pháp để có thể nhận thức rõ hơn về đạo phật
Nam Mô A Di Đà Phật