Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Ngũ Minh, Phương Châm Hoằng Pháp

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ 5 điều kiện, 5 thứ sáng suốt, kim chỉ nam định hướng cho việc hoằng pháp, 5 phương thức hộ trì cho tất cả những người cư sĩ, phật tử có chí nguyện hoằng pháp mà lúc nào cũng phải cố gắng mang theo bênh mình với những kĩ năng có được.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp