Thích Phước Tiến Thuyết Pháp MP3 – Giác Là Giác Ngộ Sự Khổ

Bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.
Bài pháp đầu tiên đức Phật nói đến là Tứ Diệu Đế, và quan trọng nhất trong Tứ Diệu Đế là phải nhận chan đươc sự khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ. Hai điều này đức Phật luôn trăn trở khi ngài còn là thái tử. Và cũng chính vì đi tìm cái nguyên nhân đưa đến cái khổ này mà ngài mới giác ngộ. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến phân tích về vấn đề này.
Mời quý vị cùng lắng nghe và chia sẽ những bài pháp thoại do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.