Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Kỹ Năng Hoằng Pháp Phần 2

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn nhưng kĩ năng cần thiết để công việc hoằng pháp suôn sẻ và thành công.
Đây là bài giảng chuyên sâu cho bậc tì kheo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.