Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Kỹ Năng Hoằng Pháp Phần 1

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ và hướng dẫn những kĩ năng cần thiết để công việc hoằng pháp suôn sẻ và thành công đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, điều tối kị khi giảng trước công chúng. Lời dạy của thầy là kim chỉ nam và là hành trang cho những tì khéo muốn trở thành giảng sư trên con đường hoằng pháp.
Đây là bài giảng chuyên sâu cho bậc tì kheo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Kính chúc quý phật tử tinh tấn trên con đường tu học.