Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Học Và Hành

Học phật pháp và hành theo phật pháp. Học nó rất gần gũi và thiết thực với tất cả chúng ta. Học như thế nào và hành như thế nào, đôi khi ta học rất nhiều nhưng thật sự có hành không, đây là vấn đề quan trọng trong việc ứng dụng đạo phật vào cuộc sống.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân