Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hóa Giải Mặc Cảm

Mặc cảm là sự thầm kín bên trong và cái cảm giác nhận thức mang tính chất âm thầm. Mặc cảm tư ti là sự tự biết được bản thân có những cái khuyết điểm, yếu điểm. Mặc cảm tự tôn là tự nhận mình giỏi hơn người, mình đẹp hơn người.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân