Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hóa Giải Hận Thù

Theo lời dạy của đức Phật, tất cả mọi sự hận thù, chiến tranh, chết chóc, xuất phát từ ba nghiệp căn bản của chúng ta, từ cái gốc là ba độc tham, sân, si. Tất cả đó là sự cộng hưởng qua lại và đó là bản chất căn bản phiền não.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân