Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hổ Thẹn Nhân Cách Con Người

Từ hổ thẹn được dịch từ chữ tàn quý trong phật học chúng ta. Người tu cũng như người đời rất cần thiết để hoàn thiện về nhân cách đạo đức và trong cái việc giữ giới và kiềm chế tâm của một người hành trì theo phật pháp.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân