Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hố Sâu Ngăn Cách

Chủ đề mượn hỉnh ảnh để nói sự ngăn cách, nó làm cản trợ, hoặc hạn chế sự cảm thông, giao thoa. Về mặt tư tưởng thì nó làm cho ta nhận thức lệch lạc hoặc nhận thức không đúng đắn. Đại Đức Thích Phước Tiến muốn quý phât tử phải tự trọng lấy chính mình hơn với cái tầm quan trọng của đạo phật.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân