Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hành Trang Ngày Cuối

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ qua một vài nhận thức cơ bản về cách nhìn nhận thế giới, cách nhìn nhận về con người và cách tự giúp bản thân có được hành trang trên con đường tu tập, giúp chúng ta tái sinh trong nhiều mà vẫn có được sự hạnh phúc, an lạc, tối thiểu.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân