Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Hạnh Ban Vui phần 1

Mọi người chúng ta phải học taaoj sự hỉ xả, hi sinh, thông cảm và đừng bao giờ làm đau khổ người khác bởi vì tất cả những điều mà chúng ta làm ra trở thành một kí ức không đẹp với mỗi người và với người khác.
Hãy cùng đến và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại chùa Tường Vân.
Đại chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân