Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Gieo Trồng Hạt Giống Tốt

Trong cuộc sống xã hội hiện đại, sự phát triển về nhiều mặt kinh tế văn hóa, thì trong đó sự du nhập văn hóa ngoại lại là điều không thể thánh khỏi. Chúng ta là giới trẻ nên cần nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận văn hóa.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẽ bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật