Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Giá trị đồng tiền

Đồng tiền gắn liền với cuộc sống của chúng ta, thậm chí có lúc chúng ta đưa đồng tiền ngang hàng với Phật Pháp. Người ta hay nói tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lồng che thân và là cán cân công lý.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật