Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp – Giá trị đời người

Các vị càng cao tuổi chừng nào thì các vị càng thấm thía và hiểu được giá trị của đời người nhiều hơn, trở thành những con người có kinh nghiệm trong cuộc đời. Và Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ về nhận thức giá trị của đời người từ góc độ nhận thức xã hội và dưới cái nhìn của đạo Phật.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật