Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đường Về Cõi Phật

Không có bất cứ một từ ngữ, thuật ngữ nào mang tính cách bi quan cả. Bản chất của chân lí là không có hai trên cuộc đời, bản chất của khổ là khổ chứ không thể nói là vui và đó là chân lí đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ đế. Vì vậy ai tu tập cũng có một tâm nguyện muốn vãn sanh tây phương.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật