Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Dòng Nghiệp Chướng

Dòng nghiệp chướng ở đây để đúc kết lại quá trình của con người chúng ta từ quá khứ hiện tại và tương lai nó được nối kết bằng cái gì, sống và chết bằng cái gì và chấp nhận cuộc đời như thế nào, Động cơ nào để đưa đến mỗi con người chúng ta hoàn cảnh, tâm niệm chúng ta khác nhau như thế này và chúng ta sẽ làm gì trong những vấn đề đó.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật