Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đời Vay Trả

Đại Đức Thích Phước Tiến là trụ trì của tu viện Tường Vân tại huyện bình chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đôi lúc ngẫm nghĩ lại thì con người chúng ta sinh ra là để trả nợ, trả nợ cho kiếp này, trả nợ cho kiếp trước. Nếu trên cuộc đời này nếu ai không biết đến phật pháp thì chúng ta chỉ mới sống một nửa, một nửa còn lại, chúng ta sẽ chôn mãi vào lòng đất. Một nửa này đòi hỏi người học phật phải biết khai thác để cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc an vui hơn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật