Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đối Trị Phiền Não

Phiền não là phiền não, vậy nền ta không thể nói nóng giận là an lạc được mà phải chuyển hóa nóng giận mới được an lạc. Cả 2 vấn đề chỉ mang tính tương đối, nếu ai muốn tiến đạo, đối diện được với vấn đề khổ đau thì phải trải qua điều này.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật