Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đời Là Một Giấc Mộng

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được giấc mộng của cuộc đời, tính giả tạm của nó nếu bản thân chúng ta chưa gặp nó, chưa trải qua nó, và nếu thật sự muốn hiểu được từ giấc mộng của cuộc đời, ta nên đi hỏi những người làm ăn vừa thất bại thì họ mới cảm nhận được một cách thấm thía và có chút giác ngộ. Qua bài thuyết pháp, Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn những người con phật chúng ta hãy hiểu về điều này để cuộc sống ngày càng an lạc, hạnh phúc.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân