Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đổi Đời

Tất cả chúng ta khi gặp một sự khó khăn thiếu thốn nào đó, thì chúng ta luôn ước mơ cho mình một cuốc sống tốt đẹp hơn, an vui hơn và Đại Đức Thích Phước Tiến từng nói đó chỉ là một nhu cầu hết sức chính đáng dù chưa biết là có được hay không đây là một vấn đề được đặt ra. Có nhiều người muốn thay đổi cuộc đời bằng cách gom hết những niềm hạnh phúc của thiên hạ cho riêng mình. Đó là những ý niệm tội lỗi đổi đời trên sự đau khổ của người khác.Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân