Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đi Cho Trọn Kiếp Người

Khi chúng ta là thân người, chúng ta thấy dễ được nhưng mà thân người này mất qua rồi muốn kiếm lại vô cùng khó khăn. Trên cuộc đời này, chúng ta chỉ một hạt cát, một sinh mạng trong sinh mạng bất tận của sa mạc thời gian. Vậy nên hãy quý báu cuộc đời mình, cuộc đời không đơn giản chết là hết, thế gian này cuộc đời này là vô cùng quan trọng và cao quý lắm. Đừng vì lí do gì mà phí phạm nó.
Hãy lắng nghe và chia sẻ các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật