Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Phật Vì Cuộc Đời

Đạo phật được sinh ra trên cuộc đời này là vì chốn sinh, vì nhân loại, đạo phật đã vượt qua giới hạn của sự tôn giáo, tín ngưỡng đơn thuần, giáo lí phật pháp đã trở thành chân lí. Nhiệm vụ của những người con phật chúng ta là phải nhận thức đúng đắn hơn về đạo phật trên phương diện lịch sử chứ không phải quan tâm linh. Đồng thời, qua bài thuyết pháp, thầy Phước Tiến cũng mong muốn chúng ta hãy góp phần giảm bớt hố sâu ngăn cách giữa đạo và đời.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật