Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Phật Một Góc Nhìn

Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ về ý nghĩa của chúng đề, đạo phật mang tính nhân sinh và vũ trụ, cả một hệ thống triết lí lớn mà chúng ta không dễ gì nhìn trọn được qua một bài giảng như thế này cho nên thầy muốn giới hạn về một vấn đề nào đó để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật