Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ

Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp để chúng ta hiểu sâu hơn đạo phật là đạo giác ngộ đối với tầng lớp bình dân như chúng ta, khi nhắc đến đạo phật, ta hay liên tưởng đến vấn đề lễ cúng nguyền cầu, mà không hiểu được rằng lời dạy của đức phật là để giúp con người được hạnh phúc, an vui tự tại giữa cuộc đời. Và sự tự tại cao nhất với đức phật là sự giải thoát, sự tự tại với sinh tử.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật