Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Phật Hiện Thực

Phần lớn chúng ta tu học là hay nghĩ đến ngày mai, đến tương lai, làm nhiều điều tốt để mai này được yên ổn, an lạc để được vãn sanh tây phương. Tất cả những cái đó là quy luật của nhân quả, nhưng đó không phải là mục đích của đức phật không phải dồn vào sau khi chết, điều đó rất bi quan rất là tiêu cực.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật