Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Đạo Làm Người

Đạo làm người chúng ta không thiếu, nhưng để xác định như thế nào để làm đúng bổn phận lương tâm và sống ra một con người thì không hề dễ, có mộ triết gia từng nói để một loài vượn trở thành người phải trả qua bao nhiêu triệu năm, nhưng một loài người trở thành câm thú chỉ trong gang tấc.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật