Đạo đức thời suy thoái kinh tế – Thầy Thích Phước Tiến

Khi mà suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra, nhiều gia đình lâm vào đau khổ, hoang mang. Tất nhiên là nhu cầu cuộc sống là phải đảm bảo, nhưng đừng để vì nó mà làm mất đi chính bản thân mình. Điều quan trọng là đừng nên quá hi vọng, hãy thực tế hơn, hãy sống cuộc sống an lạc và thích nghi với mọi biến chuyển của cuộc đời.

Hãy cùng lắng nghe và chia sẽ bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến