Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Cuộc Đua Không Người Chiến Thắng

Cuộc so tài nào rồi cũng sẽ đến đích và có kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại, chiến thắng chỉ có một, chiến bại thì rất nhiều. Sự chiến thắng nó biểu hiện cho sự tự hào, tự đại, tự đắc và cuộc thua đem đến nối khổ đau, mặc cảm, tủi nhục và trong đó nó kèm theo một chút oán thù. Đại Đức Thích Phước Tiến mong muốn sẽ giúp được chúng ta có một cuộc sống bình yên mà không cần chiến bại.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật