Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Cuộc Đời Dưới Mắt Nhìn Kẻ Mê Người Ngộ

Quý phật tử chúng ta, những ai đã trưởng thành, đã có sự học tu thì đều đã từng giác ngộ, quá chăng sự ngộ đó là chưa trọn vẹn và sự ứng dụng giác ngộ đó đến mức độ nào. Không có nó thì chúng ta không đủ can đảm để mặc cái áo chàm này. Hai chữ cuộc đời là thứ ta đang sống trong nó nhưng muốn định nhĩa nó thì không biết sao cho đúng.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật