Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Cũ Và Mới Chỉ Là Tương Đối

Chúng ta hay bận tâm giữa cái cũ và cái mới, bản thân ta cũng có cũ mới, khi con người già thì cho là cũ, khi còn trẻ thì là mới, vô thường đến trẻ, trẻ mừng vui, tóc mượt má hồng đón tuổi xuân, khi già nhìn thấy vô thường khổ, có còn lại chi tóc mượt mà.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật