Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Công Đức Cúng Dường

Công đức để nói lên tính chất của một hành động rất là cao siêu của một con người cầu bồ tác đạo. Một hành động đơn giản bình thường nhưng mang giá trị vô cùng to lớn. Đại Đức Thích Phước Tiến giúp chúng ta phân biệt rõ giữa công đức và phước đức.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật