Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Có Thực Mới Vực Được Đạo

Chúng ta xem có thực mới vực được đạo, đầu tiên như là một phương tiện truyền giáo, nghĩa là chúng ta tùy duyên, muốn đưa đạo vào đời, thì trước hết đạo phải giải quyết được hết những nhu căn bản nhất của một con người đó là cơm ăn, áo mặc và sâu hơn đố mà là an lạc, giải thoát.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật