Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Cô Đơn (KT30)

Ai trên đời mà không sợ cô đơn, ai cũng từng trải qua cảm giác này, nhiều hay ít và trải qua như thế nào là tùy mỗi người, và những chỗ trống trong tâm hồn như là một cuộc sống gắn liền với cuộc đời cảu chúng ta. Chúng ta cần chia sẻ và tu học để cư xử với cảm giác cô đơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các giảng Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.