Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Chuyển Hóa Muộn Phiền

Tất cả mọi người trên hành tinh này chưa có ai chưa biết buồn, đã sinh ra một kiếp người không sao tránh khỏi một thời buồn đau. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện ra được nỗi buồn rồi mới chuyển hóa được nó. Điều này đòi hỏi cách quán chiếu và tu tập thật nghiêm túc để đạt được thành quả.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật