Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Chỉ Có Một Con Đường

Đạo phật đã vạch ra cho chúng ta một con đường chỉ ta hướng đi, và bổn phận đạo lí của con người. Giá trị giác ngộ của đức phật là cả ngàn năm, ngàn năm trước, ngàn năm sau, cả vũ trụ này cũng không bao giời thay đổi được chân lí này.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật