Thích Phước Tiến Thuyết Pháp – Cần Có Một Tấm Lòng

Sống trong đời sống này cần có một tấm lòng là muốn nói một phương diện cơ bản nhất trong sự đối đãi có lương tâm, có lòng người vậy là quá đủ rồi, và để tìm kiếm những con người hi sinh vì cuộc đời rất là khó, đó là những bồ tác sống, họ là những vết nhạn đi qua lưng trời.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Địa chỉ E4/6 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ban Biên Tập Phật Pháp Ứng Dụng – Tu Viện Tường Vân
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật